รายชื่อไปรษณีย์

รายชื่อ ประเภท เขตพื้นที่ ถนน ซอย
ไปรษณีย์ ประสานมิตร 10114 ไปรษณีย์ เขตวัฒนา ซอยสุขุมวิท 23
ไปรษณีย์ คลองตัน 10116 ไปรษณีย์ เขตวัฒนา ซอยสุขุมวิท 71
ไปรษณีย์ ศรีนครินทรวิโรฒ 10117 ไปรษณีย์ เขตวัฒนา ซอยสุขุมวิท 23
ไปรษณีย์ อ่อนนุช 10250 ไปรษณีย์ เขตสวนหลวง ถนนอ่อนนุช
ไปรษณีย์ พัฒนาการ 10251 ไปรษณีย์ เขตสวนหลวง ถนนพัฒนาการ
ไปรษณีย์ สวนหลวง 10253 ไปรษณีย์ เขตสวนหลวง ซอยอ่อนนุช 28
ไปรษณีย์ ศฝ. (ศูนย์รับฝากไปรษณีย์จำนวนมาก) อ่อนนุช 28 10255 ไปรษณีย์ เขตสวนหลวง ซอยอ่อนนุช 28
ไปรษณีย์ ยานนาวา 10120 ไปรษณีย์ เขตสาทร ถนนจันทร์
ไปรษณีย์ สวนพลู 10121 ไปรษณีย์ เขตสาทร ซอยสวนพลู
ไปรษณีย์ สาทร 10341 ไปรษณีย์ เขตสาทร ถนนสาทรใต้
ไปรษณีย์ คลองถนน 10222 ไปรษณีย์ เขตสายไหม ซอยพหลโยธิน 52
ไปรษณีย์ ปณฝ. (ที่ทำการไปรษณีย์รับฝาก) สำนักงาน ปณท. (ไปรษณีย์ไทย) 10002 ไปรษณีย์ เขตหลักสี่ ถนนแจ้งวัฒนะ
ไปรษณีย์ ศป. ลส. (ศูนย์ไปรษณีย์ หลักสี่, ศูนย์ไปรษณียภัณฑ์กรุงเทพ) 10010 ไปรษณีย์ เขตหลักสี่ ถนนแจ้งวัฒนะ
ไปรษณีย์ หลักสี่ 10210 ไปรษณีย์ เขตหลักสี่ ถนนแจ้งวัฒนะ
ไปรษณีย์ ศฝ. (ศูนย์รับฝากไปรษณีย์จำนวนมาก) แจ้งวัฒนะ 10214 ไปรษณีย์ เขตหลักสี่ ถนนแจ้งวัฒนะ

Copyrights © 2016. Location.in.th